سلحشوری: گوش شنوایی در صداوسیما وجود ندارد و این سازمان در صدد جلب رضایت مردم نیست

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی