ترامپ: پولی که اعضای ناتو می‌پردازند اصلاً کافی نیست

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی