سکوت منطقه ای و بین المللی رژیم صهیونیستی را به تشدید محاصره ی غزه ترغیب نمود

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی