مفتی قدس: تسهیل مالکیت زمین فلسطین برای دشمنان حرام است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی