حمله به مسجدی در آفریقای جنوبی دو کشته برجای گذاشت

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی