آیا برای تعیین عید فطر باید از حاکم شرع تبعیت کرد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی