داعش 30 نفر از فرماندهان خود را در عراق و سوریه اعدام کرد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی