نیویورک‌تایمز: ترامپ در حال تحمیل ویژگی‌های خود به آمریکاست: تنها، بی‌تعهد و خودخواه

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی