مدیر موسسه کبریا عنوان کرد: امکان رویت هلال در غروب امروز وجود ندارد/ انتظار می رود روز جمعه همه جهان عید باشد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی