منتقد سینما و تلویزیون: صدا و سیما در یک چرخه ی تکراری اندوه گیر کرده است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی