پاپ با کناره‌گیری اسقف‌های شیلی موافقت کرد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی