اقامه نماز عید سعید فطر در ۱۵۰۰ مسجد و مصلی خوزستان

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی