آیت الله العظمی سبحانی: اولیای الهی قادر به خلع روح از بدن هستند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی