آیت الله مکارم شیرازی: قمه زنی خلاف دستور اسلام و مایه وهن شیعه است | اسلام برای پاسخگویی به نیاز بشر بن بست ندارد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی