به همت مرکز ملی پاسخگویی خراسان رضوی؛ چهل نشست در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی برگزار می شود

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی