آیا خرید و فروش سهام شرکتی که بخشی از درآمد آن ربوی است، جایز است؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی