وقف بیش از ۳ هزار جلد قرآن و مفاتیح در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی