نعمت زاده: در مدیریت روابط بین الملل ضعیف هستیم/ بسیاری از توانمندی های خود را فراموش کرده ایم

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی