۷۰درصد فتواهای موجود در اینترنت، تعامل مسلمان و مسیحی را حرام می‌‌دانند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی