فیلم/ مصحف «مسطور»؛ خلق جلوه‌ای زیبا و منحصر از ظاهر قرآن

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی