برگزاری نشست خبری اعلام آغاز عضوگیری جدید طرح اُسوه در بخش قاریان / بخش حافظان هم اضافه شد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی