مسابقه ی قرآن ویژه ی گرامیداشت استاد علی اربابی برگزار می شود/ پخش زنده از رادیو قرآن

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی