آیت الله العظمی سبحانی: مباهله حجت دائمی مسلمانان است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی