دروغ‌هایی که به حضرت خدیجه(س) نسبت داده می‌شود

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی