روحانی در دیدار صمیمی با جمعی از علما و روحانیون: قدم های برداشته شده برای پایداری برجام تا بحال مثبت بود

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی