دکتر روحانی همواره پشتیبان برنامه‌ها و اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی