اگر ملتی ثروتمند و پرجمعیت اما در برابر یک ابرقدرت ذلیل باشیم به جایی نخواهیم رسید

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی