آیت الله مکارم شیرازی: معنای توکل ترک تلاش و فعالیت نیست | انجام تکالیف و توکل بر خدا رمز سعادت انسان است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی