آیت الله مکارم شیرازی: جناح ها دست آشتی به هم دهند و در برابر دشمنان قسم خورده ایستادگی کنند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی