برپایی ۱۱۰ محفل بزرگ قرآنی با حضور قاریان بین المللی ایران، مصر و افغانستان

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی