کشتار تعداد زیادی از مردم با گلوله‌های جنگی اسرائیل حیرت‌آور است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی