علما؛ مسئول حفاظت از مرزهای اعتقادی شیعیان/ مرحوم آیت‌الله ایمانی، عالمی زمان‌شناس و مدبر بود

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی