ظریف در بدو ورود به محل مذاکرات: ما می خواهیم فرآیندی فشرده داشته باشیم و زمان زیادی نداریم

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی