گزارش تصویری/ استقبال مردم و جوانان نبطیه از غرفه مجمع جهانی اهل بیت(ع)

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی