اعطای 3000 جایزه به برگزیدگان آزمون حفظ و مفاهیم قرآن

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی