سازمان ملل: از آغاز سال ۲۰۱۸ روزانه به طور متوسط ۲۸۰ نفر در افغانستان آواره شده‌اند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی