پاکستان درباره هرگونه حمله تلافی‌جویانه به هند هشدار داد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی