داعش دومین میدان نفتی بزرگ سوریه را به کُردها تحویل داد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی