حمله انتحاری داعش به فرودگاه دیرالزور

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی