اجازه حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در مورد صرف یک سوم سهم امام برای کمک به زلزله زدگان

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی