صلیب سرخ جهانی در پیامی با خانواده های داغدار زلزله کرمانشاه ابراز همدردی کرد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی