از ساختمان هایی که مِهر نداشتند تا روستاهایی که در سرما بی کمک مانده اند: گفت وگوی شفقنا با مسولان کرمانشاه

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی