حضرت آیت الله شبیری: مردم به کمک آسیب دیدگان بشتابند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی