آيا در پشت بام مسجد غير از ساختمان براى مسجد، مى‏ توان ساختمان ديگرى بنا نمود، مثلا ساختن اتاق براى بسيج و غيره؟