مسجدى است كه زير زمينى دارد كه متروكه است جمعى از افراد خيّر تصميم دارند با كسب اجازه از مرجع عالى قدر امام خمينى؛ اين زير زمين را تبديل به صندوق قرض الحسنه عامّ المنفعه نمايند، آيا امام اجازه مى‏ دهند يا خير؟