نتایج مسابقه «نورالهدی» اعلام شد/ قبولی ۱۳۷ نفر در آزمون+اسامی