پنتاگون: ارتش آمریکا می‌تواند بعد از خروج داعش از موصل نیز در عراق بماند