مفتی سوریه: آیت الله هاشمی از انقلاب برای رسیدن به اهداف خود بهره نگرفت