رئیس پارلمان عراق: آیت الله رفسنجانی نماد وحدت کلمه مسلمانان بود