آيا كسى كه مسجدى را بنا مى ‏كند و همه مخارج آن را مى ‏دهد، مى‏ تواند بگويد مثلا فلان اطاق كه براى خادم مسجد ساخته‏ ام راضى نيستم براى كار ديگر گذاشته شود؟‏